ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลศาลายา (Fuji Central Salaya Branch)

เลขที่ 99/19, 99/20 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location