ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ (Fuji Central Rattanathibet Branch)

เลขที่ 68/100,68/919 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 311-312 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location