ฟูจิ สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา (Fuji Central Ramindra Branch)

เลขที่ 109/10 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ชั้นที่ จี ห้องเลขที่ จี16-จี17 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location