ฟูจิ สาขาเซ็นทรัล พระราม 9 (Fuji Central Rama9 Branch)

เลขที่ 9/9 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 604-605 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location