ฟูจิ สาขาเซ็นทรัล พิษณุโลก (Fuji Central Pissanulok Branch)

เลขที่ 9/99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 315-317 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location