ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ภูเก็ต (Fuji Central Phuket)

เลขที่ 74-75 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ภูเก็ต ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 308 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location