ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลนครศรีธรรมราช (Fuji Central Nakhon Si ThammaratBranch)

เลขที่ 8,9/8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ชั้นที่3 ห้องเลขที่ 339 หมู่ที่7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location