ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลโคราช (Fuji Central Korat Branch)

เลขที่ 990,998 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 443-444 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location