ฟูจิ สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น (Fuji Central Khonkaen Branch)

เลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 423-426 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location