ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (Fuji Central Hatyai Branch)

เลขที่ 1518, 1518/1 ,1518/2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 420/1 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location