ฟูจิ สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี (Fuji Central Chonburi Branch)

เลขที่ 55/88-89, 55/91 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรีชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 329-332 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location