ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ (Fuji Central Chiangmai)

เลขที่ 2, 252-252/1 อาคารเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 463-465 ถนนมหิดล,วัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location