ฟูจิ สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ (Fuji Central Chaengwatthana Branch)

เลขที่ 99, 99/9 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 514-515 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location