ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 (Fuji Central Central Rama3)

เลขที่ 79 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ชั้นที่ จี ห้องเลขที่ จี22 – จี24 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location