ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลพลาซาบางนา (Fuji Central Bangna)

เลขที่ 587 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 217-218 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location