ฟูจิ สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ (Fuji Bangkok Hospital Branch)

เลขที่ 22 โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3-01 ซอยศูนย์วิจัย 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location