ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว (Fuji Central Ladprao)

เลขที่ 1697 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ เค320/2-322 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location